woensdag 26 maart 2014

Zoete Moeder geneest Sinte-Cornelis-Ongemak

Den Bosch, 1384 april 14

Art, de zoon van Hendrik Straesman en van Hadewich, woonachtig te Culemborg, leed aan vallende ziekte (Sinte-Cornelis-Ongemak). Zijn ouders beloofden in de eerste week van de vasten een bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe van ’s Hertogenbosch en als offerande het gewicht van hun zoon in wijn en tarwe (weyt). Toen genas Art en hij volbracht met zijn ouders de bedevaart. Ze waren er vroeg bij, want de 'Zoete Moeder' van 's Hertogenbosch in de Sint Jan wordt sinds 1380 vereerd.

Int jaer ons Heren dusent driehondert vier ende tachtentich 14 dage in april quamen van Culenborch Heynric Straesman ende Hadewych, sijn wijf, met Art, hoere beyder zoen, wolc Art ziec was van sunte-cornelijsongemac. Doe geloefde si indie irste weke vastens (noot: vastentijd, 23 feb – 9 apr.) hoer bedevaert t'Onser Zoeter Vrouwen Tsertogenbossche; si woudense versoecken met hoere offeranden ende Art, hoeren zoen, doe weghen met wijn ende met weyt, opdat si vertroest mochten worden met Art, hoeren zoen. Die si die bedevaert geloeft hadden, doe genas Art, hoer zoen, tericht van sunte-cornelijsongemac ende es wale genesen bleven. Ende si sijn comen opten voirgescreven dach Tsertogenbossche voir den beelde van Marien ende hebben hoer bedevaert ende offerande gedaen, gelijc als si geloeft hadden. Ende hebben Gode gedanct ende sijnre lieve Moeder van der gracien ende genaden, die hen gesciet es. Ende dit hebbensi wale bewaerheit; dairbi waren Rover van Lit, Gielijs van Antwerpen ande vele goider lude.
Bronnen: 
- Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch 1381-1603. Transcriptie, annotatie en inleiding van H. Hens†, H. van Bavel, G.C.M. van Dijck, J.H.M. Frantzen, Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland XLII; Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch Contact, 1978, pag. 560-561 
- Zie ook Zoete Moeder op Wikipedia en Zoete Lieve Vrouw op Bossche Encyclopedie

Geen opmerkingen: