zondag 28 november 2010

Adriaen van der Straeten studeerde in Freiburg

Freiburg im Breisgau, 1565 mei 16

In een bijdrage van februari verhaalde ik van de lotgevallen van Adriaen van der Straeten uit Brugge. In het Album Studiosorum van de Universiteit van Freiburg staat op 16 mei 1565 de volgende inschrijving:

ADRIANUS VANDERSTRATEN, Flander Burgensis dioe. Relegatus

(Afb.: Zegel Universiteit van Freiburg)

Dus: Adriaen vander Straten, uit Vlaanderen, Brugge.
Het “Relegatus” is iets minder duidelijk. Bij alle andere inschrijvingen wordt het onderscheid gemaakt tussen enerzijds “laïcus” en anderzijds “clericus”. Leek versus priester. Slechts bij een handvol van de vele honderden inschrijvingen staat “relegatus” of “laïcus relegatus”. Ik interpreteer het als “gedegradeerde” c.q. “uitgetreden priester”.

Van Adriaen is bekend dat hij later in zijn leven protestant werd, maar dat deze bekering zich stapsgewijs voltrok. Ik acht een volgende carrière heel goed mogelijk:
  • kind uit goed katholiek gezin; 
  • student te Leuven in 1558; 
  • dichter te Neurenberg, priester (?); 
  • uittreden (?) en verder studeren in Freiburg (1565); 
  • maatschappelijke carrière in Brugse Vrije / Damme (1570-1586); 
  • bekering tot protestantisme  / aansluiting bij Willem van Oranje; 
  • vlucht naar Sluis (1586).

Nu moet ik er nog achter zien te komen wat Adriaen precies heeft gedaan in Neurenberg, of en waar hij priester is geweest en waar Adriaen na zijn vlucht naar Sluis in 1586 naar toe is gegaan.

Bron:
Die Matrikel der Universität Freiburg im Breisgau von 1460-1656, Freiburg 1907 / http://www.archive.org/details/diematrikelderu00breigoog

Geen opmerkingen: